Historie Prahy

Žádné město nevznikne přes den, to může být jedině hudba daleké budoucnosti nebo sci-fi. Většinou jim trvá desítky, ne-li stovky let než se jejich uspořádání a konečný tvar dostane do podoby, v jaké je známe dnes. A historie Prahy není žádnou výjimkou.

Ve vzdálené historii Prahy, tedy zhruba před 1400 lety byste tu marně hledali rušné a rozlehlé velkoměsto. Nic takového. Narazili byste pouze na lesy, louky, mýtiny a řeku, která si tu razila cestu neporušenou a divokou přírodou. Po bažinatých březích Vltavy putovali pouze odvážní kupci, kteří jako jediný zprostředkovávali obchod mezi vzdálenými osadami. Často na svých toulkách zavítali do míst, kam lidská noha nevkročila a o něm pak vyprávěli. Tak se možná stalo i s tímto místem. Pomalu, ojediněle se tu počali objevovat dřevěná stavení, jež schovávala své obyvatele před nepřízní počasí. To byli první osadníci tohoto kousku země. Přátelští, ale stejnou měrou i ostýchaví (v té době se nedalo věřit skoro nikomu) by vám nabídli skromné pohoštění – mléko, sůl a chléb. Jenom s jazykem byste byli na štíru. Nežili tu jenom Slované, ale i ostatní národy, jejichž řeč se tolik lišila od naší.

Komentáře