Staronová synagóga

Je gotickou synagógou ze 13. století. Ke svému podivnému názvu přišla Staronová synagoga díky svému místu postavení. Leží totiž na základech ještě starší synagógy, která tu odpočívala v zemi, než na ni stavitelé počali budovat nové základy. Zvenčí nevypadá nijak okázale (jak by také mohla, když vezmete v úvahu její stáří). Strohá, nezdobená stavba působící trochu depresivním dojmem se špičatým raně gotickým štítem. U tří stěn jsou postaveny přístavky pro ženy, aby mohli alespoň poslouchat bohoslužby, když na ně nesměli. I poloha Staronové synagogy se z dávných let trochu změnila. Byla postavena na návrší, ale jelikož se tato část Prahy navážkou neustále zvyšovala, aby byla větší šance, že se jí povodně nedotknou, tak se v současnosti k ní dostanete sestupem po několika schůdcích, jež vás provedou nádherným kamenným portálem ozdobeným vinnými listy.

Staronová synagoga – z vnitřku stavby vyzařuje jakási tajuplnost a zároveň i posvátnost. Vstoupíte-li dovnitř uzříte vyvýšené místo uprostřed, na kterém se konaly všechny řečnické akty dávných hlasatelů. Almenor, tak se mu přezdívá, je obklopeno gotickou mříží. Obrátíte-li se k východu ke svatostánku aron ha kodeš ukrývajícího posvátnou tóru, můžete si prohlédnout slavné pergamenové svitky, na kterých jsou zaznamenány základy židovského náboženství. Z literatury si jistě vzpomenete i na jiné názvy, které tato kniha nosí na svých bedrech – Pen-ta-toi, Pět knih Mojžíšových, Tóra. Dalším zdobným prvkem je korouhev s praporcem, v němž je vykreslena šesticípá hvězda, a vysoký klobouk, jenž byl darován židovské obci Karlem IV. na znamení samostatnosti.

Komentáře