Legendy versus skutečnost

Názory, jak vzniklo naše hlavní město, se liší s každým kronikářem, znalcem i obyčejným člověkem. Nikdo si nemůže být na sto procent jist, co je vlastně pravda. Vždyť v každé pověsti je pravdivé jádro, tak co kdyby se něco stalo a ona byla pravdivá. Jistě ji každý znáte – o Libuši, jejím vidění na vrcholcích Vyšehradu, i o prostém Přemyslu oráčovi, který se stal zakladatelem vládnoucího rodu. To je pověst. Nikdo ji nemůže vyvrátit, nikdo v té době nežil, ale faktem zůstává, že někdo toho jména musel skutečně existovat, protože se tu před 11. stoletími najednou objevil rod Přemyslovců, který defakto převzal vládu nad krajem.

Komentáře