Další stavby

Přímo naproti Staronové synagogy stojí Vysoká synagóga postavená Mordechajem Maiselem. Zde se zdržovala a zasedala rada starších a židovského soudu. Dalším Maiselovým „produktem“ se stala Klausová synagóga (jméno dostala podle tří klaus (místností), z nichž se skládala) a Židovská radnice. Její zvláštností jsou hodiny ukazující čas. Nevypadají jako klasické, mají totiž hebrejské číslice a ručičky se točí obráceně, tzn. zprava doleva. Stejným směrem se čte i hebrejský text.

Pinkasova synagoga

vystavěná rabínem Pinkasem v 16. století se stala jakýmsi smutným památníkem novodobých dějin: 77 000 jmen na stěně, 77 000 zmařených životů, 77 000 duší utrápených, zmrzačených a nakonec popravených v koncentračních táborech za druhé světové války.

Maiselova synagoga

si vystavěl pro své účely sám Mordechaj v 16. století. Na svou dobu byla bohatě a krásně vyzdobena, ale ani to jí neochránilo od velkého požáru v 17. století, kdy vyhořela a její poklady skončily v žáru plamenů. Později byla zrekonstruována a v 19. století upravena v novogotickém slohu. Dnes tu najdete expozice stříbrných předmětů souvisejících s židovským náboženstvím.

Španělská synagoga

je nejmladší ze všech sourozenců postavená na rozdíl od ostatních v maurském stylu. Byla postavena roku 1890 podle plánů Vojtěcha Ignáce Ulmanna na prastarém místě zvaném Stará škola. Vnitřek se inspiruje z maurského stylu, proto kdo by čekal něco „našeho“, předem upozorňuji, že hledání je zcela zbytečná ztráta času.Ve všech synagógách (kromě Staronové) jsou umístěny památky ze Židovského muzea, proto návštěva těchto staveb nevypovídá jen o jejich stavitelské dovednosti, vkusu a kultuře, ale poukazuje i na jejich historie, vzestupy a pády. V každé je něco jiného, střípky historie, kterou pochopíte jen tehdy, když si z neucelených a střapatých informací složitý jeden jediný ucelený obrázek. Pak pochopíte tuto kulturu, lidi, jejich osudy…

1 komentář k “Další stavby”

  1. John765 Píše:

    Very nice site!

Komentáře