Mordechaj Maisel

Významnou osobností v době renesance se stal Mordechaj Maisel, jehož vliv působil i na dvoře císaře Rudolfa II. Tento velmi bohatý muž umožnil výstavbu významných staveb, školy, špitál a chudobince pro Židovské Město. V tomto období by se dalo říci, že se Židé měli relativně dobře. Nebyla to doba pouze tohoto muže, který svým vlivem trochu usměrnil místní poměry, ale také věk slavného rabína Jehuda Löw ben Bezael; učitele a spisovatele, jenž je považován na staronového „Frankenstaina“, jelikož se traduje, že vdechl život umělému člověku – golemovi.

Komentáře