2. světová válka

Pak přišel osudný rok 1939, kdy Josefov a jeho obyvatelé zažili ty nejhorší roky svého života. Nikdy předtím nepoznali takové zlo jako v těchto letech. Nikdy dříve je nikdo tak neutiskoval a nevraždil po tisících. Vždy se nenávist vůči nim držela v jakýchsi mezích, ale to, co tu vypuklo za hrůznosti se skoro nedá ani popsat. Židé byli vyloučeni ze společnosti a veřejného života, museli se podrobit striktním a ponižujícím nařízením a nosit žlutou hvězdu, která je bezpečně odlišovala od ostatních. Trpěli kvůli svému vyznání, umírali pro svého boha. Ti, co přežili všechny útrapy války odešli do západní Evropy, Ameriky a Izraele.

Komentáře